Search
  • Izabela Svetovanje

DUHOVNA PROŠNJA

KAKO UPORABITI DUHOVNO PROŠNJO ZA MANIFESTACIJONaše besede v sebi nosijo veliko moč. Marsikaj lahko samo z besedami ali ustvarimo ali uničimo.


S pomočjo duhovne prošnje lahko manifestiramo svoje želje, rešimo težave in ozdravimo situacije.

Na duhovno prošnjo lahko gledamo kot na molitev, ki jo zapišemo sami zase. Zapisano je torej lahko povsem specifično za vas in prilagojeno vašim potrebam oziroma željam.


Z uporabo duhovne prošnje delujemo iz nivoja višje moči ter se povežemo z višjo silo, tisto, ki kreira naš svet.


Kako zapišemo duhovno prošnjo?


Duhovno prošnjo zapišemo z besedami, ki so nam blizu, pri čemer sledimo naslednjim vodilom:

  1. Začnemo s tistim, za kar smo že hvaležni v določeni situaciji.

  2. V osrednjem delu zapišemo naš namen oziroma našo željo. Pomembno je, da jo zapišemo na način, kot da ta že obstaja.

  3. Končamo z zaključno frazo, kot npr.: tako je, opravljeno je,...


PRIMER:


Recimo, da želimo manifestirati več materialnega obilja. Seveda pri tem ne govorimo o manifestaciji denarja, ker si v končni fazi želimo z s tem denarjem nekaj kupiti ali pa si npr. zagotoviti finančno varnost in stabilnost. V tem primeru bi lahko duhovno prošnjo zapisali na način:


  1. Hvaležnost: Hvaležen/na sem za dom, v katerem živim, za avto, ki ga vozim ter za vse ostale materialne dobrine, ki jih imam.

  2. Namen: Moj namen je ohraniti finančno stabilnost in živeti v luksuzu, v vseh smereh časa.

  3. Zaključna fraza: In tako je.

Duhovna prošnja bi torej bila: "Hvaležen/na sem za dom v katerem živim, za avto, ki ga vozim ter za vse ostale materialne dobrine, ki jih imam. Moj namen je ohraniti finančno stabilnost in živeti v luksuzu, v vseh smereh časa. In tako je."

Kako uporabimo duhovno prošnjo?


Duhovno prošnjo lahko uporabite na različne načine, pri čemer vas naj ne bo strah kreativnosti. Za namig vam predlagam, da jo lahko uporabite samostojno, kot molitev. Lahko meditirate ter jo miselno ponavljate v vaših mislih. Ustvarite lahko tudi duhovni obred, prižgete svečo, kadilo ter ponavljate vašo duhovno prošnjo.Želim vam vse dobro!


Z ljubeznijo,

Izabela
#prošnja, #manifestacija, #želje, #molitev, #obred

1 view

Recent Posts

See All